תוכנית האקטואליה של רדיו קול הכנרת

27 Mar March

מתגלגלים בקמפוס - עונה 4 פרק 2 - שודר במקור בתאריך 27 מרץ 2017השבוע בתוכנית:
  • יצחק טוניק, על תאגיד השידור.
  • אלי רונן, כנס מפלס הכנרת עולה: מים תקשורת וסביבה, על מצוקת משק המים ובעיית הכנרת.
  • ד"ר טל פבל, על פרשת איומי הסייבר בארה"ב והשפעתם על המרחב הפוליטי.
  • אביב מנוח בפינת תרבות.

התוכנית מוגשת על ידי גל שוורץ. אביב מנוח הוא המפיק.