תוכנית האקטואליה של רדיו קול הכנרת

Hosts

  • Enav Sallem

  • Gal Schwartz